Pohled z Eiffelovy věže

Paříž - klenot Evropy

Historie Paříže

První důkazy o osídlení území Paříže poskytují nálezy, které jsou dochovány až z období okolo roku 4500 před Kristem.

Historická budova

Území dnešní Paříže bylo osídleno prvním velkým kmenem roku 300 před Kristem. Jednalo se keltský kmen Galů, hovořící galským jazykem. O 250 let později bylo území dobyto Římany, které vedl známý Gaius Iulius Caesar. Římané se usadili v místech, kde se dnes nachází chrám Matky Boží (Notre Damme). Římané později osídlili celé území a dostali se až na levý břeh řeky Seiny. Roku 212 dostalo město název Paříž a po pádu římské nadvlády se stalo roku 508 hlavním městem Franské říše. Jedenácté až třinácté století přineslo razantní rozšiřování města. Svoji zásluhu na tom měly také vysychající močály, díky kterým se značně rozšiřovalo celé území.

Za vlády Filipa II. pak nastal obrovský rozmach města. Toto období přineslo mnoho dodnes dochovaných památek jako je například pevnost Louvre. Zároveň začala výstavba velkých katedrál a kostelů. Mezi nejznámější z nich patří katedrála Notre Dame. Město se rozrůstalo ohromným tempem. Ve 14. století pak přišla morová epidemie a ve století 15. pak stoletá válka s nenáviděným nepřítelem – Anglií.

Velký rozvoj výstavby mnoha paláců a dalších staveb započal nejvýrazněji v 17. století, kdy zemi vládl král Ludvík XIV., přezdívaný jako král slunce. V tomto období byl vybudován také královský zámek Versailles. Zámek se dochoval až do dnešní doby a je vyhledávaným cílem mnoha turistů. 14. července 1789 byla dobyta pevnost Bastila a začala Francouzská revoluce. Tento den je ve Francii dodnes oslavován jako státní svátek.

Napoleon Bonaparte

Roku 1799 převzal moc Napoleon Bonaparte a později se stal francouzským císařem. Za jeho vlády bylo vystavěno mnoho krásných památek. Jeho cílem bylo vytvořit z Paříže nejkrásnější město na světě. Po jeho smrti roku 1821 (ostrov sv. Heleny) se chopil moci jeho synovec Napoleon III. a Paříž prošla rozsáhlou modernizací včetně výstavby železniční sítě. Napoleon III. o několik let později odešel do exilu v Anglii, kde také zemřel. Na konci 19. století byla postavena Eiffelova věž. Byla otevřena roku 1889 k příležitosti 100. výročí francouzské revoluce. Tento symbol Paříže měří 324 metrů a je postaven z železných konstrukcí. Po ukončení druhé světové války začala výstavba moderních obchodních čtvrtí a mrakodrapů.

Dnes je Paříž krásným a moderním městem obsahujícím mnoho památek a staveb všech architektonických stylů. Dnešní Paříž to je především směs historie, moderního umění, klidu i pohybu. Krásy tohoto historií opředeného města dnes obdivují každoročně miliony turistů z celého světa.

- Vybrat zájezd do Paříže -

Užitečné údaje:

Paříž je hlavní město Francie nacházející se v 53 metrech nadmořské výšky. Žije zde více než 2,5 miliónu obyvatel a převládá římskokatolické vyznání. Francie je součástí Evropské unie a je členem eurozóny (platí se eurem). Městem protéká jedna z nejdelších a nejznámějších francouzských řek - Seina (776 km).

Dále doporučujeme:

Máte rádi cestování a chcete navštívit i další významná evropská města? Mezi nejoblíbenější patří zájezd do Berlína, kde najdete mnoho památek, nejnavštěvovanější zoologickou zahradu v Evropě a tropický akvapark Tropical Islands. Nebo třeba zájezd do Benátek, které ohromí svou polohou a všudypřítomnou italskou romantikou.